Ticari istihbaratın temellerinin öğretildiği Ticari İstihbarata Giriş modülü
Bu modül, proje tarafından transfer edilen yenilikçi ticari istihbarat metodolojisi hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Modül, kavramsal bir temel, içerik ve model sağlamaktadır. Aynı zamanda yönetimsel, organizasyonel ve operasyonel yetenekler anlamında metodoloji gerekliliklerinin kavranabilmesi için KOBİ’lere özel geri bildirim bölümleri içermektedir.
Bu vaka çalışması varsayımsal olarak Proje için oluşturulmuştur.
Örnek vaka çalışması transfer edilen rekabetçi istihbarat metodolojisinin katkısını ve uygulanabilirliğini göstermek için tasarlanmıştır.
Metal Mutfak Eşyaları sektöründe örnek bir çalışma.
Söz konusu vaka çalışması, önceki modüllerde aktarılan metodolojinin somut bir uygulaması niteliğindedir. Uluslararası piyasa koşulları çerçevesinde kendine ait ürünlerle rekabet etmeye çalışan bir firmanın, rekabetçi istihbarat kanallarını kullanarak somut çıktılar elde etmesi  ve bu yolla rekabetçiliğini geliştirmesi konu alınmaktadır.